ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Την 05/09/2018, βάσει σχετικών έρθρων του Καταστατικού του Σωματείου, διεξήχθησαν εκλογές με πλήρη απαρτία των εγγεγραμένων μελών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2018 - 2023.
Με βάσει τα αποτελέσματα των πλειοψηφούντων υποψηφίων και κατόπιν συνεδρίασης αυτών ανεδείχθη το νέο Δ.Σ. του Σωματείου, το οποίο απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: Μπακόπουλος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Αθηναίος Μιχαήλ
Γραμματέας: Φανουργιάκη Κατερίνα
Ταμιάς: Κάππου Μαρία
Μέλος: Αθηναίου Παρασκευούλα
Αν. Μέλος: Λαϊνας Κωνσταντίνος

Comments are closed.