Προγραμμα

Δείτε παρακάτω το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων χορού.

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-10:00 Γυμναστική Γυμναστική
10:00-11:00 Γυμναστική Γυμναστική Παραδοσιακοί Χοροί Παιδικό Τμήμα 1
11:00-12:00 Παραδοσιακοί Χοροί Παιδικό Τμήμα 2
12:00-13:00 Latin Kids
13:00-14:00 Commercial
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00 Μπαλέτο Ι Μοντέρνο II Μπαλέτο Ι
17:00-18:00 Μπαλέτο ΙI Μπαλέτο ΙI
18:00-19:00 Zumba Kids Pilates Hip Hop Pilates Zumba Kids
19:00-20:00 Παραδοσιακό Ενηλίκων IΙ Latin/Ballroom Zumba Παραδοσιακό Ενηλίκων IΙ Zumba
20:00-21:00 Σύγχρονο Ι (20:00-21:30) Παραδοσιακό Ενηλίκων I Παραδοσιακό Ενηλίκων I Κρητικοί χοροί
21:00-22:00 Σύγχρονο ΙΙ
(21:30-23:00)
Παραδοσιακό
Ενηλίκων IΙΙ
Oriental Παραδοσιακό
Ενηλίκων IΙΙ
Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού
22:00-23:00 Παραδοσιακό
Ενηλίκων Χ.Ο.
Παραδοσιακό
Ενηλίκων Χ.Ο.
  • Το πρόγραμμα μπορεί να μπορεί να υποστεί αλλαγές (ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων που θα διαμορφωθούν), οι οποίες ενδεχομένως να μην εμφανιστούν άμεσα στην ιστοσελίδα. Για επιβεβαίωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
  • Πρωινά τμήματα Γυμναστικής κατόπιν συνεννόησης.
  • Το πρόγραμμα των ατομικών μαθημάτων διαμορφώνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους διδάσκοντες.