Ο Χάρης Μπακόπουλος είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με master στο Παιδαγωγικό Τμήμα. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στη διδασκαλία παραδοσιακών χορών με συμμετοχή σε παγκόσμια συνέδρια χορού και πολλά εγκεκριμένα σεμινάρια, ως συμμετέχων και ως εισηγητής, εντός και εκτός Ελλάδος.